Suomi-Seuran viestinnän harjoittelija Salla Päivähonka esittäytyy

Olen aloittanut Suomi-Seuran viestinnän harjoittelijana huhtikuussa. Seuraavien kuukausien aikana tulen tekemään moninaisia tehtäviä Suomi-Seuran viestintään liittyen, kuten työskentelemään uuden Virta-alustan parissa sekä tekemään raportin viestintäkartoituksesta.

Avosylin kohti harjoittelun haasteita

Yhteiskunnalliset teemat kiinnostavat minua paljon ja minua kiehtoo etenkin muuttoliikkeisiin ja kulttuurienvälisyyteen liittyvät kysymykset. Opiskelen tällä hetkellä kansainvälisessä Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelmassa Helsingin yliopistossa, jossa keskityn erityisesti kulttuurienväliseen viestintään sekä ylikansallisiin teemoihin kuten globaaleihin verkostoihin ja rakenteisiin. Kandidaatintutkinnossani, jonka suoritin Lapin yliopistossa, perehdyin syvemmin myös ulkosuomalaisuuteen, kun tutkielmani aiheena oli ulkosuomalaisten naisten sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma. Koen, että tämänhetkiset sekä aiemmat opintoni yhdistyvät kokonaisuudeksi, johon työskentely Suomi-Seurassa sopii loistavasti.

Ulkosuomalaisuus on tärkeä teema, ja haluan olla mukana luomassa mahdollisuuksia ulkosuomalaisten keskinäiselle vuorovaikutukselle, verkostojen ylläpitämiselle ja kehittämiselle Suomi-Seuran viestinnän avulla. Minulle on tärkeää, että ulkosuomalaisille on olemassa hyviä keinoja osallistua ja ylläpitää suhteita Suomeen ja muihin ulkosuomalaisiin. Siksi olen innoissani esimerkiksi siitä, että pääsen mukaan ylläpitämään Virta-alustaa ja näkemään sen kehitystä harjoitteluni aikana sekä sen jälkeen.

Suomi-Seuran tavoitteet merkitsevät minulle paljon ja toivon harjoittelussani pystyväni edesauttamaan ulkosuomalaisten kuulemista ja vaikuttamista. Lisäksi olen mukana toteuttamassa ja kehittämässä Suomi-Seuran monikanavaista neuvonnan ja tiedotuksen viestintää, jonka toivon yhä useamman ulkosuomalaisen tavoittavan. Olen täynnä intoa ja valmis ottamaan harjoitteluni haasteet avosylin vastaan!