Kort på svenska

Personalen på Finland-Samfundet rf från vänster: verksamhetsledare Tina Strandberg, medlemssekreterare Päivi Kukkakorpi, seniorrådgivare Helena Balash, parlamentssekreterare Sini Castrén, rådgivare Maarit Hyvärinen, rådgivare Liisa Oinonen, bokförare Sari Kujansuu och rådgivningschef Hanne Selin.

Nyttig information för unga utlandsfinländare

Varifrån hittar du information om du bor utomlands men vill studera i Finland? Eller om du studerar vid en högskola eller ett universitet i Finland och vill delta i internationell praktik utomlands? Visste du förresten att utomlands finns flera finländska organisationer som erbjuder praktikplatser. Kanske undrar du över vilken behörighet en examen från ett annat land ger att söka arbete eller en studieplats i Finland. Svar på dessa frågor finns bakom länkarna nedan. Kontakta rådgivningstjänsten hos Finland-Samfundet om du vill ha ytterligare uppgifter.

Behållande av finskt medborgarskap när du fyller 22 år

Har du dubbelt medborgarskap och bor utomlands kan du förlora ditt finska medborgaskap vid 22 års ålder. Finländska medborgare som också har medborgarskap i en annan stat bevarar sitt finska medborgarskap endast om de har tillräcklig anknytning till Finland.

Ytterligare uppgifter:

Migrationsverket 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Studera i Finland

Portalen Studieinfo innehåller information om utbildningsalternativ. Via sidorna kan du delta i gemensamma ansökan till
–yrkeshögskolor (YH) och universitet/högskolor samt
– gymnasier och yrkesutbildning.

Vissa universitet har separata ansökningar för internationella sökanden.

Söker du till universitetsstudier på engelska lönar det sig för dig att besöka www.studyinfinland.fi.

Är du inte medborgare i ett EU- eller EES-land eller familjemedlem till en medborgare i ett sådant land och kommer till Finland för att avlägga högskoleexamen på engelska ska du betala en terminsavgift för studierna. Ska du avlägga examen på finska eller svenska tas inte en terminsavgift.

Är du finsk medborgare? Om inte måste du eventuellt söka visum eller upphållstillstånd då du flyttar till Finland eller så måste du registrera din uppehållsrätt i Finland. Ytterligare uppgifter finns på sidorna för Migrationsverket.

Finska medborgare och under vissa förutsättningar också medborgare i andra länder kan få studiestöd för studier i Finland. Ytterligare uppgifter finns på sidorna för FPA.

Uppgifter om studiebostäder i Finland finns på sidorna för Finlands studiebostäder SOA rf.

Finland-Samfundet rf i social media:

på facebook

på twitter

på instagram

Kontaktuppgifter:

Rådgivare
Liisa Oinonen
+358 44 710 9384
[email protected]

Finland-Samfundet rf
Mariankatu 8, Helsinki

[email protected]

suomi-seura.fi

Våra öppettider på vardagar kl. 9-15. Kontoret är stängt tillsvidare. Du når oss bäst per telefon under normal kontorstid eller per e-post.

Seniorit maailmalla
senioritmaailmalla.fi

Perhe maailmalla
perhemaailmalla.fi