Muutto Suomeen

Jos tarvitset neuvoa tai opastusta Suomeen muuttoon liittyen, ota rohkeasti yhteyttä Suomi-Seuran neuvontapalveluun.

Kuva: Konsta Linkola

Jos olet Suomen kansalainen, sinulla on aina oikeus palata kotimaahan. Suomeen muutosta on tehtävä muuttoilmoitus Digi ja väestötietovirastoon, jos oleskelu maassa kestää yli kolme kuukautta.

Jos muutat Suomeen toisesta Pohjoismaasta, sinun on mentävä henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan tekemään muuttoilmoitus.

Jos muutat Suomeen jostain muusta maasta ja tietosi ovat jo Suomen väestötietojärjestelmässä, voit tehdä muuttoilmoituksen sähköisesti. Muutoin sinun on mentävä henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan tekemään muuttoilmoitus.

Muista tehdä muuttoilmoitus aina, kun muutat Suomessa osoitteesta toiseen ja asuminen uudessa osoitteessa kestää yli kolme kuukautta, muutat ulkomaille tai muutat ulkomailla osoitteesta toiseen. Muuttoilmoituksen voi tehdä aikaisintaan kuukautta ennen muuttopäivää ja viimeistään viikon kuluttua muutosta.

Muuttosi on tilapäinen:

 • jos asut Suomessa alle vuoden. Tällöin et saa kotikuntaa Suomesta,
  vaan sinulle merkitään väestötietojärjestelmään tilapäinen osoite.
 • kun oleskelu kestää mahdollisesti vähintään vuoden, mutta sinulla ei ole tarkoitus jäädä pysyvästi Suomeen. Tällainen tilanne on esimerkiksi, kun tulet Suomeen varusmiespalvelukseen.

Jos aiot asua Suomessa vähintään vuoden, ilmoita muutto vakinaisena. Rekisteröinnin yhteydessä sinulle annetaan suomalainen henkilötunnus, jos et ole saanut sellaista aiemmin. Saat myös kotikunnan. Jos tilapäiseksi ajateltu asumisesi muuttuukin vakinaiseksi, on myös siitä ilmoitettava Digi- ja väestötietovirastoon.

Lue lisää Digi ja väestötietoviraston sivuilta

 • olet jonkin toisen Pohjoismaan kansalainen: sinulla on oikeus asua ja työskennellä Suomessa ilman oleskelu- ja työlupaa. Jos asut Suomessa yli vuoden, sinun on tehtävä muuttoilmoitus henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa.
 • olet jonkun EU-maan, Sveitsin tai Liechtensteinin kansalainen: et tarvitse oleskelulupaa tai työlupaa Suomessa. Jos asut Suomessa yli kolme kuukautta, sinun pitää rekisteröidä oleskeluoikeus Maahanmuuttovirastossa.
 • olet syntyperäisen Suomen kansalaisen jälkeläinen: voit saada oleskeluluvan Suomeen, jos joku sinun vanhemmistasi tai isovanhemmistasi on tai on ollut syntyperäinen Suomen kansalainen. Lue lisää Maahanmuuttoviraston sivuilta 

Jos muutat Suomeen vakinaisesti, voit yleensä saada Kelan etuuksia muuttohetkestä lähtien. Huomaa, että Digi- ja väestötietoviraston tekemä ratkaisu (jolloin saat kotikunnan ja sosiaaliturvatunnuksen) ei ole peruste Kelan etuuksiin. Kela ratkaisee Suomeen muuton ja maassa asumisen vakinaisuuden erillisen lainsäädännön perusteella.

Jos oleskelet Suomessa tilapäisesti, sinulla ei yleensä ole oikeutta Kelan etuuksiin. Sinun ei yleensä katsota muuttavan Suomeen, jos olet Suomessa lyhytaikaisesti esimerkiksi opiskelijana, työnhakijana, au pairina tai työharjoittelijana.

Lue lisää Kelan sivuilta.

Olemme koonneet tänne tietoa opiskelumahdollisuuksista, opintojen rahoittamisesta ja mistä voi etsiä asuntoa.

Tietoa verkossa:

 • Opintopolku-portaalista löydät tietoa Suomen koulutusjärjestelmästä, peruskoulun jälkeisistä mahdollisuuksista ja eri koulutusvaihtoehdoista. Sivuilla voi hakea yhteishaussa:
  – ammattikorkeakouluun (AMK) ja yliopistoon
  – lukioon ja ammatilliseen koulutukseen
 • Finnish Network for International Programmes -verkostoon (FINNIPS) kuuluu 10 ammattikorkeakoulua, jotka tarjoavat englanninkielisiä tutkintoja. Verkosto järjestää yhteisiä valintakokeita ympäri maailmaa.
 • Jos haet englanninkielisiin yliopisto-opintoihin, kannattaa tutustua Study in Finland -sivustoon.

Miten toimia toisessa maassa suoritetun tutkinnon kanssa?

Jos olet hakemassa opiskelemaan Suomeen lukioon, ammatilliseen koulutukseen tai korkeakouluopintoihin, ota yhteyttä suoraan oppilaitokseen tai korkeakouluun, johon olet hakemassa. Oppilaitos/korkeakoulu päättää ulkomailla pohjakoulutuksen saaneiden hakijoiden valinnasta, ulkomailla hankitun tutkinnon antamasta jatko-opintokelpoisuudesta tai ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta Suomessa suoritettavaan tutkintoon.

Keneltä peritään lukukausimaksu?
Korkeakoulut ja yliopistot perivät lukukausimaksuja EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta englanninkielisiä tutkintoja opiskelevilta ulkomaalaisilta. Jos opiskelija on avioliitossa suomalaisen kanssa, voi lukukausimaksu poistua.

Lukukausimaksuja ei peritä Suomen kansalaisilta ja suomen- tai ruotsinkielistä tutkintoa suorittavilta ulkomaalaisilta.

Lisätietoa lukukausimaksuista englanniksi Opintopolusta.

Tarvittavat luvat
Onko sinulla Suomen kansalaisuus? Jos olet ulkomaalainen, joudut mahdollisesti hankkimaan Suomeen muuttaessasi viisumin, oleskeluluvan tai sinun on rekisteröitävä oleskeluoikeutesi Suomessa. Lue lisää Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Opintojen rahoitus
Suomen kansalaiset ja tietyin ehdoin myös muiden maiden kansalaiset voivat saada opintoihin opintotukea. Lisätietoa löytyy Kelan sivuilta:

Opintotuki Suomessa

Opintotuki ulkomaille – sivusto

Tutustu opiskelijan etuuksiin selkokielellä:

– Opiskelijat ja asevelvolliset 2023 -esitteen pdf-verkkoversioon voi tutustua kela.fi-sivuilla.

– Opiskelijan etuuksista voi lukea selkokielellä myös Kelan selkokielisiltä verkkosivuilta.

Mistä asunto?

Linkkejä:

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry
Vuokraovi
Living in Helsinki: tips and advice (englanniksi)

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan selviytymisopas

Tietoa verkossa: 

Ohjaamo on alle 30-vuotiaille tarkoitettu paikka, jossa saa maksutonta apua ja tukea esimerkiksi työllistymiseen liittyvissä asioissa.
Eures
Nordjobb välittää kesätyöpaikkoja, asuntoja sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanohjelmaa Pohjoismaissa 18–30 -vuotiaille nuorille.
Työmarkkinatori

Miten toimia toisessa maassa suoritetun tutkinnon kanssa?

Suomessa on ammatteja, joihin on laissa määritelty kelpoisuusvaatimus, eli tietty koulutus tai pätevyys. Tällaisia tehtäviä on erityisesti julkisella sektorilla kuten valtiolla ja kunnissa. Jos olet pätevöitynyt ulkomailla tällaiseen ammattiin ja haluat siihen pätevyyden myös Suomessa, tarvitset viranomaisen päätöksen tutkinnon tunnustamisesta tai ammatinharjoittamisoikeudesta. Ammatista riippuen tunnustamispäätöksiä tekee Opetushallitus, Valvira, Ruokavirasto tai Traficom.

Lue lisää Opetushallituksen sivuilta.

Läheskään kaikkiin tehtäviin ei Suomessa vaadita tiettyä koulutusta tai tietyn tasoista tutkintoa. Monet yksityisen sektorin työnantajat arvioivat itse, antaako ulkomainen tutkinto tehtävään riittävän pätevyyden. Muista, että työnhaussa on tärkeää pystyä kertomaan omasta osaamisesta ja perustelemaan työnantajalle työnhaun motiivi. Tutkinnolla hankitut tiedot ovat vain yksi osa osaamista, ja työnantajaa kiinnostaa myös työnhakijan taidot (mm. vuorovaikutustaidot, kielitaito, kansainvälisyys), kokemukset ja persoonallisuus.