Uncategorized

Hälsning av republikens president till utlandsfinländare 2022

REPUBLIKENS PRESIDENTS HÄLSNING Bästa vänner Vi firar Finlands självständighetsdag i en speciell stämning. Många oroar sig för kriget iEuropa och för hur de ska klara vardagen när kostnaderna och energipriserna stiger. Vifinländare har likväl alltid övervunnit svårigheter. Jag litar på att så är fallet även dennagång. En stor del av vårt lands välstånd kommer från […]