Parlamentsimulation för 16–30-åriga utlandsfinländare

Till parlamentsimulationen söker vi unga som vill dela med sig av sina tankar med andra unga utlandsfinländare intresserade av samhällsfrågor.

När: 27 februari 2021 kl. 16–19 finsk tid (UTC +2:00) april 2021, Vi kommer att meddela en mer specifik tid senare

För vem: 16–30-åriga finländare bosatta i världen. Du behöver inte vara finländsk medborgare – det räcker att du har finländska rötter. Simulationen är gratis.

Hur: Parlamentsimulationen genomförs via fjärruppkoppling i Zoom (Zoom Meeting). Du kan delta varifrån som helst i världen – fast från soffan hemma.

Anmäl dig till simulationen senast den 11 januari 2021 31. mars 2021.

Under parlamentsimulationen kan du diskutera frågor rörande utlandsfinländare och ta fram konkreta förbättringsförslag tillsammans med andra unga utlandsfinländare.

Ni kan till exempel ta upp flyttning till Finland på grund av studier eller arbete, upprätthållande av finska språket utomlands eller hur Finlandskunskaperna kunde förbättras bland unga utlandsfinländare.

Simulationen går på finska och engelska (en del av programmet på finska, en del på engelska).

Det handlar om en ypperlig chans att lära sig något nytt och träffa andra unga utlandsfinländare.

Anmäl dig till parlamentsimulationen:

Sänd oss en kort video där du presenterar dig (max 3 min).

I början kan du säga ditt namn, din ålder, var du bor och vad finländskhet innebär för dig.

Berätta ytterligare:

  • Varför vill du delta i parlamentsimulationen?
  • Vilka frågor vill du ta upp under den? Berätta vilken fråga du vill påverka och vilka förändringar du vill få till stånd. Du kan delta i simulationen också utan ett specifikt diskussionstema. Berätta i så fall att du vill delta för att följa med simulationen.
  • Din video kan vara på finska, svenska eller engelska. Spelar du in videon på svenska eller engelska ska du också berätta hur bra du kan finska (t.ex. i vilken grad förstår du språket).

Sänd videon som en bilaga eller länk från din personliga e-postadress eller via WhatsApp.

Sänder du en länk till videon ska du se till att du beviljat nödvändiga tillstånd att se videon och att den kan ses åtminstone till och med sista april 2021.

E-post- eller WhatsApp-meddelandet ska också innehålla

  • ditt namn,
  • var du bor (ort och land) och
  • dina föräldrars kontaktuppgifter (namn och e-post) om du är under 18 år. För minderåriga deltagare behöver vi samtycke från deras vårdnadshavare. Vi kontaktar dem för detta.

På ämnesraden för e-postmeddelandet ska du skriva SIMULATION och ditt namn (förnamn, efternamn)

Sänd videon senast den 31 mars 2021

  • per e-post till adressen [email protected] eller
  • via WhatsApp till numret +358 (0)44 710 9384.

Vi sänder anmälda ytterligare uppgifter om simulationen till samma e-postadress eller WhatsApp-nummer därifrån videon kommit.

Läs mer om parlamentsimulationen här>