Etäpolkuja opiskeluun Suomessa

Ulkosuomalaiset ovat olleet kiinnostuneita kuulemaan erilaisista etäopiskelun mahdollisuuksista Suomessa. Niitä onkin paljon, mutta tiedon lähteille ei aina ole ollut helppo löytää.

Teksti: Hallitusneuvos Satu Paasilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö,
julkaistu Suomen Silta -lehdessä 4/2021.

Pandemia-aika on saanut monet meistä ottamaan valtavan digiloikan. Internetiä ja erilaisia verkkoalustoja on opittu käyttämään osana etätyötä kaikissa maailman kolkissa. Etätyön lisäksi etäopiskelu on ollut valtavirtaa jo runsaat puolitoista vuotta.

Suomessa on jo pitkään kehitetty joustavia ja yksilölliset tarpeet huomioon ottavia opetusratkaisuja. Erityisesti aikuisten lukiokoulutuksessa (ns. iltaoppikoulut) on omaksuttu jo 1960-70 –lukujen taitteessa mm. luokattomuus, kurssimuotoisuus ja jaksojärjestelmä. Näiden lisäksi myös aiempien opintojen hyväksi lukemisen käytännöt, jatkuva haku, aineopiskelu, kahden tutkinnon yhteistyö sekä etä- ja verkko-opetus ovat esimerkkejä innovaatioista, joita aikuislukioissa on vuosikymmenien kuluessa kehitetty.

Etälukioon, tutkinto- tai aineopiskelijaksi

Suomen lukioista noin sata tarjoaa etäkursseja, mutta kattavin kokemus ja monipuolisin kurssitarjonta on juuri aikuislukioilla. Tällä hetkellä Suomessa on 21 aikuislukiota ja hieman suurempi määrä lukion aikuislinjoja.

Aikuisten lukiokoulutuksessa suorittaa lukuvuosittain opintojaan noin 7500 tutkintotavoitteista (koko lukion oppimäärää suorittavaa) opiskelijaa ja yli 20 000 aineopiskelijaa (kuten yhdistelmätutkinto-opiskelijat, ylioppilastutkinnon arvosanojen korottajat ja yksittäisiä oppiaineita opiskelevat).

Monille aikuislukiot ovat uusi mahdollisuus: osassa aikuislukiota jopa lähes puolet lukio-opinnot aloittavista on aiemmin suorittanut opintoja nuorisolukioissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa. Toisaalta aineopiskelijat ovat usein kohentamassa työelämätaitojaan, korottamassa yo-kokeiden arvosanoja, täydentämässä ammatillisia opintojaan, kotoutumassa suomalaiseen yhteiskuntaan S2-opintojen avulla, täydentämässä korkeakouluopintojaan tai vain yleissivistämässä itseään elinikäisinä oppijoina.

Etälukio-opintoja myös Suomen ulkopuolelta

Aikuislukiot ja –linjat soveltuvat loistavasti etälukio-opintoihin myös Suomen ulkopuolelta. Keskeistä niiden toimintakulttuurissa on käytänteiden joustavuus, olipa kyse opetusjärjestelyistä, opintojen suoritustavoista tai opintojen ohjauksesta. Aikuislukiot ja –linjat tarjoavat mahdollisuuden hyvin yksilöllisiin opintoihin, kullekin opiskelijalle sopivien suoritustapojen avulla. Joustava opintotarjonta mahdollistaa etenemisen omaan tahtiin ja nopeakin valmistuminen on mahdollista.

Aikuislukioissa on kehitetty hyvin toimiviksi osoittautuneita etä- ja verkko-opiskelun muotoja, viime vuosina myös verkko-opiskelussa välttämättömiä tehokkaan oppimisen tuen ja digitaalisen opinto-ohjauksen muotoja.

Jakso-opetuksesta irrotettuja omaan tahtiin –opintoja tarjoaa mm. Eiran Aikuislukio. Omaan tahtiin -opinnot soveltuvat erinomaisesti etäopiskeluun. Niissä oppiaineen kaikki opintojaksot on mahdollista aloittaa melkein missä vaiheessa lukuvuotta tahansa.

Opiskelija määrittelee itse sopivan tahdin

Kurssi valmistuu, kun opiskelija on oppinut asiat eli suorittanut vaaditut verkkotehtävät oikein. Monissa kursseissa käytetään Moodle –alustaa. Opiskelija voi määrittää tahdin itselleen sopivaksi omien valmiuksien ja tilanteen mukaisesti ja opiskella vaikkapa työn ohessa. Omaan tahtiin –kursseja voi opiskella yhdessä tai yksin. Opettajan jatkuva tuki on tarjolla, mutta tuen toteutus vaihtelee. Kurssien arviointiin ja mahdollisiin koeviikkoihin liittyvät käytänteet vaihtelevat oppilaitoksittain jonkin verran, joten parhaan kuvauksen kursseista ja niiden suorittamistavoista saa ottamalla yhteyttä suoraan aikuislukioon.

Aikuisten lukiokoulutusta järjestävien oppilaitosten verkosto kykenee jo tällä hetkellä vastaamaan osaltaan lukiokoulutuksen saavutettavuuteen liittyviin haasteisiin Suomessa, sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Digitaaliset oppimisympäristöt ja ratkaisut kehittyvät varmasti nykyisestä merkittävästi, sillä verkko-opiskelusta on kehittymässä yhä tärkeämpi osa lukio-opintoja ja se tukee nyt käytössä olevia oppimisen ja opiskelun tapoja. Tämä kehitys hyödyttää myös ulkosuomalaisia opiskelijoita.

Linkkejä tiedon lähteille: www.opintopolku.fi ja www.aikuislukiot.fi

Idoita itsenäiseen verkko-opiskeluun

Keväällä 2018 Helsingin yliopisto ja Reaktor aloittivat yhteistyön ja toteuttivat niin sanotun mooc –kurssin (massive open online course) tekoälystä. Tämä Elements of AI –verkkokurssi on saavuttanut ennennäkemättömän suosion ja siihen on osallistunut globaalisti jo satojatuhansia opiskelijoita. Mooc –kurssit saivat alkunsa Yhdysvalloissa, Stanfordin yliopistossa jo vuonna 2011, mistä ne levisivät ensin amerikkalaisiin yliopistoihin ja sitten muualle maailmaan erityisesti tietotekniikan opetukseen. Nykyään mm. Helsingin yliopistossa voi opiskella laajaa valikoimaa erilaisia mooc –kursseja, myös ilmastoon ja kiertotalouteen liittyvissä teemoissa. Helsingin yliopiston mooc –kurssit ovat maksuttomia, paitsi jos haluaa kurssista suoritusmerkinnän eli opintopisteet Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin, ja useimpia niistä voi opiskella myös suomeksi.

Lisätietoja: Helsingin yliopiston kaikille avoimet verkkokurssit 

Suomen Silta 4/2021

Finlandsbron 4/2021

Finland Bridge 4/2021