Esittelyssä Suomi-Seuran vaaliviestinnän harjoittelija Sara Aalto-Setälä

Aloitin tammikuussa Suomi-Seura ry:n vaaliviestinnän harjoittelijana. Harjoitteluni keskittyy Suomi-Seuran vaalitoimintaan, jonka tarkoituksena on tuottaa luotettavaa ja ulkosuomalaisille kohdennettua tietoa kevään 2023 eduskuntavaaleista.

Monia ulkosuomalaisia varmasti mietityttää, millaista paluu- ja maahanmuuttopolitiikkaa eri puolueet ajavat tai miten muut ulkosuomalaiskysymykset näkyvät puolueiden vaaliohjelmissa. Näitä asioita haluan nostaa esiin Suomi-Seuran kanavilla nyt ennen vaaleja. Koen, että poliittisesti puolueettoman tiedon jakaminen vaaleista on tärkeää sekä ulkosuomalaisten yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseksi että rajat ylittävän demokratian lujittamiseksi.

Miksi Suomi-Seuraan?

Koulutustaustani on vahvasti yhteiskuntatieteellinen ja olen kiinnostunut laajasti erilaisista yhteiskunnallisista asioista. Suoritan parhaillani maisterin opintoja Globaalin kehitystutkimuksen ohjelmassa Helsingin Valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Opinnoissani keskeisiä teemoja – kuten kehitystä, köyhyyttä ja eriarvoisuuksia – tarkastellaan monitieteisesti. Minua kiinnostavat kansalaisuuteen, ylirajaisuuteen sekä muuttoliikkeisiin liittyvät kysymykset, jotka kytkeytyvät keskeisesti myös Suomi-Seuran toimintaan.

Muuttoliikkeiden kiihtyessä yhä useampi kohtaa paluu- tai maahanmuuttoon liittyviä haasteita, ja Suomi-Seura tarjoaa tärkeää tukea näiden kysymysten kanssa kamppaileville. Olen myös itse asunut lyhyen jakson ulkomailla, joten ulkosuomalaisuus on minulle lähellä sydäntä.

Miksi viestintään?

Vaikka en ole opiskellut viestintää tai tehnyt töitä alalla, olen kartuttanut viestinnällistä kokemusta järjestö- ja vapaaehtoistöiden kautta. Viime syksyllä sukelsin syvemmälle viestinnän maailmaan aloittaessani Suomen Punaisen Ristin Töölön osaston viestintätiimissä. Tämän kokemuksen myötä innostuin hakemaan viestinnän harjoittelua, ja onnekseni minulle avautuikin paikka Suomi-Seuralta.

Valtiotieteilijänä vaaliviestintä tuntui heti omalta ja entisenä ulkosuomalaisena Suomi-Seuran agenda tärkeältä. Tiedostan, että viestinnällisesti ulkosuomalaiset eivät ole se helpoin kohderyhmä tavoittaa. Yhteisö on moninainen ja laajalle levittäytynyt, mikä tekee siitä hankalasti saavutettavan. Tärkeän agendan takia otan kuitenkin tämän haasteen innolla vastaan!

Sara Aalto-Setälä

Suomi-Seura, vaaliviestinnän harjoittelija